Máy rang imf Ý

Máy rang imf Ý

RM 2
RM 2

  Tải trọng: 800g- 2,5kg

  Năng suất: 10 kg/h

  khí hoặc điện

 

RM 6
RM 6

  Tải trọng: 2kg - 6kg

  Năng suất: 24 kg/h

  Phần mềm rang

  Đầu đốt khói tích hợp

  Công nghệ xoáy

  Phát thải thấp
 

RM 15
RM 15

  Tải trọng: 5kg - 15kg

  Năng suất: 60 kg/h

  Phần mềm rang

  Đầu đốt khói tích hợp

  Công nghệ xoáy

  Phát thải thấp

RM 30
RM 30

  Tải trọng: 8kg - 30kg

  Năng suất: 120 kg/h

  Phần mềm tostatura

  Tích hợp Bruciafumi

  Công nghệ xoáy

  Phát thải thấp

RM 60
RM 60

  Tải trọng: 15kg - 60kg

  Năng suất: 240 kg/giờ

  phần mềm rang

  Đầu đốt khói tích hợp

  công nghệ xoáy

  Khí thải thấp

  •  
RM 120
RM 120

Tải trọng: 60kg - 120kg

 Năng suất: 480 kg/h

Phần mềM rang

Đầu đốt khói tích hợp
 

Zalo
Hotline